distributiecontract met CIVCO Radiotherapy

Wereldwijd distributiecontract CIVCO Radiotherapy

Tijdens de vakbeurs behorend bij het ESTRO-2018-congres (ESTRO: European Society for Radio Therapy and Oncology) vond de ondertekening plaats van een wereldwijd distributiecontract met CIVCO Radiotherapy, Iowa, USA. Samen met CIVCO (wereldleider met zo’n 60 % marktaandeel in positioneringstechnieken voor Radiotherapie) zal Medical Precision BV wereldwijd haar nieuwe generatie markering-systemen op de markt brengen.

Menu
IK WIL MEER WETEN